Tvorím obalový dizajn, branding, reklamu, print aj digital


OBALOVÝ DIZAJN

Obal neslúži len ako ochrana výrobku, či na uľahčenie manipulácie. Dnes, pri množstve konkurencie sú pri týchto funkciách dôležité aj mnohé ďalšie. 

V prvom rade - obal predáva. Toto nie je len fráza. Vizuálny vnem je u ľudí veľmi silný. Práve vzhľad výrobku je to, s čím príde potenciálny zákazník do kontaktu ako prvým. Máme len chvíľu na to, aby sme ho upútali a zaujali. Spolu vytvoríme obal alebo etiketu, ktoré budú v súlade s vašim výrobkom, značkou a zároveň zaujmu a presvedčia zákazníkov.


BRANDING

Budovanie silnej a jedinečnej značky je základom úspešného podnikania. Nie je to len logo, či použitá farba. Značku tvorí celý komplex mnohých prvkov. Od vízie, cez posolstvo, spôsob komunikácie, či hodnoty, ktoré značka zdieľa a prezentuje sa nimi.

Spolu vytvoríme taký koncept, ktorý odlíši vašu značku od konkurencie, spraví ju výnimočnou a zaujímavou pre vašu cieľovú skupinu.


REKLAMA / PRINT & DIGITAL

Reklama je dnes takmer nevyhnutnosťou pre každú firmu, či značku. Nie je len doménou veľkých korporácií. Byť videný, upútať, zaujať a presvedčiť je hlavným cieľom akejkoľvek reklamy.

Či už ide o malý reklamný banner na sociálnych sieťach, billboard, plagát, či akúkoľvek inú formu vizuálnej reklamy, dôležité je osloviť svoju cieľovú skupinu. Preto jej dôležité dbať na to, aby bol vizuál nie len estetický, ale aj funkčný - s ohľadom na konkrétny predmet reklamy a "cieľovku", ktorej je smerovaný.PRINT / TLAČOVÝ DIZAJN

Vizitky

Pozvánky

Produktové katalógy

Brožúry

Letáky

Propagačné materiály
Poďme niečo vytvoriť